Bodzafiúk - Santana Cadena Diána
Aratás utan - Németh László
Szüret - Vass József
Hajnali balerina - Szabó Ferenc
Szabadság - Vass József
Bohn Erdő útja - Zsíros Tibor
A haleszi betyár - Vass József
Kőkereszt - Németh László
Éjszakai fények - Patyik Ágota

Partnerek

 

Felhívás!

Tisztelt Ebtulajdonosok!

A településen az utóbbi időben jelentősen megszaporodtak a gazdátlanul kóborló ebek.

 

Ez nem minden esetben kóbor ebet jelent, hanem sajnos legtöbbször felelőtlen emberi magatartást. Nem elfogadható magatartás az sem, hogy a kutyák póráz nélkül kísérik gazdáikat az üzletekbe, óvodába, iskolába.

Az ebek azonosításánál további gondot jelent, hogy mind a mai napig előfordul, hogy az ebek nincsenek mikrochip megjelöléssel ellátva.

Újra indokoltnak tartom, hogy az ide vonatkozó ágazati jogszabályok előírásaira az ebtartók figyelmét az alábbiak szerint felhívjam.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény rendelkezik az állat tartásának általános szabályairól, többek között arról, hogy az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának, és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni.

Az ebtartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról!

Felhívom minden ebtartó figyelmét, hogy kutyáját kóborolni se közterületen, se más ingatlanán nem hagyhatja, az ebet megfelelő, biztonságos helyen kell tartania, vagy a jogszabályi előírásoknak megfelelően meg kell kötnie a szökésveszély megakadályozása érdekében.

Az állattartó köteles továbbá minden 3 hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen- saját költségén- állatorvossal beoltatni.

A 4 hónaposnál idősebb ebet csak transzponderrel megjelölve lehet tartani.

Az eb tulajdonosa és tartója a Polgármesteri Hivatalba – az önkormányzati Ebnyilvántartásba való rögzítés céljából – köteles a tartott kutyákat ebösszeíró adatlapon bejelenteni.

(az adatlap megtalálható: https://ulles.hu/ugyintezes-letoltheto-nyomtavanyok/eb-bejelentes link alatt)

Aki az állattartásra vonatkozó fenti előírásokat megsérti, illetve kutyája szökésének megakadályozásáról nem gondoskodik, állatvédelmi bírsággal, illetve szabálysértési bírsággal sújtható.

A bírság kiszabása mellett a jegyző az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén az állattartást korlátozhatja, megtilthatja.

Az állatvédelmi bírság alapösszege 75.000-Ft, amely az elkövetés körülményeire tekintettel több százezer forintig terjedhet ki.

Aki a kutyáját közterületen kóborolni hagyja, szabálysértést követ el, és szabálysértési bírsággal sújtható, melynek mértéke 5.000,-Ft-tól 150.000,-Ft-ig terjedhet, melyet az illetékes Rendőrkapitányság szabhat ki.

Kérem a Tisztelt Állattarókat, hogy a közterületeink zavartalan használata, az emberek testi épségének, vagyonának megvédése, a kutyatámadásokból fakadó személyi sérülések számának a lehető legkisebb mértékűre szorítása érdekében minden ebtulajdonos úgy tartsa ebét, hogy azok se éjszaka, se nappal az utcán szabadon ne kóboroljanak, anyagi kárt ne okozzanak és a településen lakók testi épségét, egészségét ne veszélyeztessék.

 

 

 

Együttműködésüket köszönöm!

Üllés, 2023. május 2.

                                                           Tisztelettel:              

Dr. Borbás Zsuzsanna

                                                                                               jegyző

 

Mórahalmi Járási Hivatal tájékoztatói

Tájékoztató a szennyvízcsatorna hálózat kivitelezéséről

Önkormányzati konyha étlapja

Lájkolj minket!

Kereső

Időjárás

 Hőtérkép

Hőtérkép

Felhőtérkép

Felhőkép

Széltérkép

Széltérkép

Forrás: www.idokep.hu

Partnerek