Bohn Erdő útja - Zsíros Tibor
A haleszi betyár - Vass József
Szüret - Vass József
Aratás utan - Németh László
Kőkereszt - Németh László
Éjszakai fények - Patyik Ágota
Hajnali balerina - Szabó Ferenc
Szabadság - Vass József
Bodzafiúk - Santana Cadena Diána

Partnerek

 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatala az illetékességi területén működő iskolák számára a következő időpontokra tűzte ki a beiratkozás időpontját:

 

2020. április 23. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra és

2020. április 24. (péntek) 8.00 - 18.00 óra között.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

 

A szülőt a szabad intézményválasztás joga az Nkt. 72. § (2) bekezdése szerint továbbra is megilleti, amelynek értelmében a szülő szabadon megválaszthatja azt a nevelési-oktatási intézményt, amely gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelel.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

-a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványok (lakcímkártya),

-nyilatkozat életvitelszerű lakcímről,

-az iskolába lépéhez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, amely lehet:

óvodai szakvélemény,

nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény,

sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye.

-a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa,

-nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról,

-a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya, vagy állandó tartózkodási kártya,

-nyilatkozat arról, hogy a szülő valamelyik egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást, vagy állami erkölcstan oktatást igényli gyermeke számára.

 

(a beiratkozásról bővebb információt a www.ulles.hu honlap http://ulles.hu/morahalmi-jarasi-hivatal-tajekoztatoi link alatt a „Tájékoztató általános iskolai beiratkozásról - 2020-2021. tanév” című dokumentumban olvashatnak.)

 

Dr. Borbás Zsuzsanna jegyző

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ
Üllés Területi Iroda
6794 Üllés, Radnai u. 22. 
Tel.: 20/500-1670

 

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása keretén belül, területi irodával működik Üllésen.a Szociális Központ intézmény keretein belül

Az ügyfélfogadás megegyezik a Szociális Központ (Radnai u. 22.) nyitva tartásával.

A gyermekjóléti szolgálatot általában önkéntesen keresik fel, a szóbeli tájékozódás után derül ki, hogy eseti ellátásról van-e szó, vagy alapellátásba kerül a család. 
A többi esetben a jelzőrendszeri tagok adnak értesítést, hogy problémát tapasztaltak az egyes családoknál. Ebben az esetben vagy családlátogatással történik a kapcsolatfelvétel, vagy írásos értesítésre jelennek meg az ügyfelek. A személyes beszélgetések külön irodában zajlanak, minden találkozás és elvégzett tevékenység adminisztrálva van.
A családsegítőben a rendszeres szociális segélyben részesülőknek kéthavonta jelentkezési kötelezettségük van.

 

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat minden tevékenységét ingyenesen végzi.

 

Kispál Szandra
Családsegítő

Mórahalmi Járási Hivatal tájékoztatói

Tájékoztató a szennyvízcsatorna hálózat kivitelezéséről

Lájkolj minket!

Önkormányzati konyha étlapja

Kereső

Időjárás

 Hőtérkép

Hőtérkép

Felhőtérkép

Felhőkép

Széltérkép

Széltérkép

Forrás: www.idokep.hu

Partnerek