Hajnali balerina - Szabó Ferenc
Éjszakai fények - Patyik Ágota
Szüret - Vass József
Szabadság - Vass József
Bohn Erdő útja - Zsíros Tibor
Kőkereszt - Németh László
A haleszi betyár - Vass József
Bodzafiúk - Santana Cadena Diána
Aratás utan - Németh László

Partnerek

 

2008 - Tuczakov Gézáné 

DÍSZPOLGÁRI CÍM – méltató szöveg)

 

 

Tuczakov Gézáné 1943. május 27-én született Kiskundorozsmán. Az általános iskolát a szomszédos tanyasi iskolában végezte, az ott szerzett gyermeki élmények alapján döntötte el, - pedagógus lesz.

Középiskolai tanulmányait Szegeden a Tömörkény István Gimnáziumban végezte, majd választott hivatására is Szegeden a Felsőfokú Tanítóképzőben készült.

Elmondhatjuk, egész életét a pedagógusi pályának szentelte. 1964-től többmint 40 évet töltött a gyermekek szolgálatában. Van olyan család, amelyben gyermek, szülő, nagyszülő tanító nénije volt egy személyben.

 

Tanítói pályafutásának teljes időszaka településünkhöz kötődik.  ’64-től a Galambosi iskola alsó tagozatát, majd ’67-től a Karahomoki iskola 1-8-ig összevont „osztályát” tanította. A tanyasi iskolában eltöltött évek jó alapot adtak a pedagógusi szakma szépségének megismeréséhez. Hamar összebarátkozott a környékbeli lakosokkal, szülőkkel. A tanyasi iskolában eltöltött évek alatt nemcsak pedagógus, de népművelő is volt. Az itt élő embereknek számos előadást, rendezvényt, kirándulást szervezett, egy kis könyvtárat is működtetett.

1970-ben férjhez ment, elköltözött az iskolától, és mivel körülményes volt a lakóhelyétől az iskola megközelítése, megpályázta a félévkor megüresedő tanítói állást a belterületi iskolában.  Fájó szívvel hagyta ott diákjait, hiszen sok szép élmény kötötte őket össze.

A központi iskolában folytatta az addigi aktív tevékenységét. Körzeti matematika munkaközösség vezető volt: a környező települések számára bemutató tanításokat szervezett, összehangolta a matematika-tanítást, formálta a tantárgy szakmai alapjait. Folyamatosan végzett e tárgyból tehetséggondozást -  a tanulmányi versenyeken szép eredményeket értek el az általa felkészített diákok. Az ő nevéhez köthető a helyi matematika tanterv kidolgozása. Tevékeny részt vállalt a gyermekek nyári táboroztatásában. Több éven át lelkesen vezette a nyugdíjas énekkar munkáját.

 

Szakmai ismereteit folyamatosan bővítette – a Bajai Tanítóképző Nyári Akadémia rendszeres hallgatója volt.  

 

Nincs szebb hivatás a tanításnál, a mások oktatásánál, hiszen a pedagógusok gyarapítják az emberi szellemet, oktatnak, tanítanak minden szépre, jóra nevelnek és a tudományok szeretetét oltják az ifjú nemzedékbe. – Rózsika néni már pályája kezdetén felismerte ezt.

Pályafutása alatt emberi és nevelői magatartása, stílusa mindig kifogástalan, példaértékű volt. Óráit az igényesség, gondosság, tervszerűség, kreativitás, a gyermekekkel való sokoldalú törődés, értékközvetítés, élménynyújtás jellemezte.

Kitűnő pedagógiai érzékkel, önzetlenül, hozzáértéssel, őszinteséggel és végtelen türelemmel oktatott és nevelt tanulót, szülőt és kollégát egyaránt. Csendes szavára elcsendesültek a gyermekek. Szeretetet sugárzó fellépésével, humorával tudott nevelni.

Akik látták már őt tanítani, vagy akiket tanított, azok számára fogalom: a klasszikus pedagógus megtestesítője, iskolánk, a település meghatározó tanáregyénisége volt, olyan ember, aki hivatásának és egyben örömforrásnak is tekintette munkáját.

Tevékenységét a Művelődési Minisztérium „Kiváló Munkáért” kitüntetéssel ismerte el.

Rózsika néni nemcsak kiváló pedagógus, hanem példás feleség és családanya is. Házasságából egy gyermeke született. Példás odafigyeléssel irányítgatta lánya tanulmányait és pályaválasztását.

 

Munkásságát Róth Márta fiatal újságírónő „Jöjj közelebb” című verse jellemzi leginkább:

Kezedbe teszem a Könyvet,
hogy vezessen a sűrű ködben.
Kezedbe teszem az átlátszó kristályt,
hogy lásd a szépet, keresd a tisztát.
Kezedbe teszem a gyertyalángot,
világíts annak, aki bántott!
Kezedbe teszem a szőtt takarót,
takard be az árván fázót!
Kezedbe teszem a fénylő kulcsot,
hogy meleg legyen, és várjon az otthon.
Indulj hát, s hívd magaddal a gyerekeket,
hogy kezükbe tehesd a szeretet.

Mórahalmi Járási Hivatal tájékoztatói

Tájékoztató a szennyvízcsatorna hálózat kivitelezéséről

Önkormányzati konyha étlapja

Lájkolj minket!

Kereső

Időjárás

 Hőtérkép

Hőtérkép

Felhőtérkép

Felhőkép

Széltérkép

Széltérkép

Forrás: www.idokep.hu

Partnerek