Bodzafiúk - Santana Cadena Diána
Éjszakai fények - Patyik Ágota
Szabadság - Vass József
Szüret - Vass József
Aratás utan - Németh László
Bohn Erdő útja - Zsíros Tibor
Hajnali balerina - Szabó Ferenc
A haleszi betyár - Vass József
Kőkereszt - Németh László

Partnerek

 

Az érem alapítása


A képviselőtestület Üllés Községért elnevezéssel kitüntető érdemérmet alapított 2008. júniusában azon személyek, személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezetnek az elismerésére akik a település fejlesztésében, közéleti, kulturális és gazdasági életében kiemelkedően hasznos munkát végeztek, illetve annak révén a község értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.
Az érdemérem elhunyt személynek posztumusz díjként is adományozható. A posztumusz díj átvételére az adományozott halálakor együtt élő házastársa vagy örököse jogosult.
Egy személy vagy közösség a díjat csak egy alkalommal kaphatja meg.
Az Üllés Községért Érdemérem bronz érméből és díszoklevélből áll. Az érem 120 mm átmérőjű, kör alakú bronz érme. Az elülső oldalán Üllés Községért Érdemérem felirat olvasható, közepén Üllés Község címere található. Hátoldalán a kitüntetett neve és az átadás éve olvasható. A díszoklevél díszes kivitelben készül, rajta az adományozó megjelölése, a képviselőtestület határozatának szövege száma és kelte, az adományozott neve, az adományozás rövid indokolása, és az adományozó pecsétje található. Az okiratot a polgármester és a jegyző írja alá.


Adományozásának rendje


Üllés Községért Érdemérem adományozható mindazon személyeknek és közösségeknek, akik a község fejlődése, gyarapodása, hírnevének öregbítése érdekében kifejtett tevékenységükkel kimagasló érdemeket szereztek. Az Üllés Községért Érdemérmet az önkormányzat képviselő testülete adományozza.


Az érdemérem adományozásra javaslatot tehetnek:

 

  • a képviselőtestület tagjai
  • a képviselőtestület bizottságai
  • a jegyző, illetve az önkormányzati intézmények vezetői
  • a helyi civil szervezetek
  • érdekképviseleti csoportok
  • magánszemélyek

Az ajánlásokat minden év november hó 30 napjáig Üllés Község Képviselőtestülete címére a polgármesterhez kell eljuttatni.


Az ajánlásnak tartalmaznia kell:

 

  • az ajánlott közösség, személy tevékenységének, működésének ismertetését
  • az elismerés alapját képező tevékenység leírását, bemutatását
  • az 1. és a 2. pontokban foglaltak társadalmi, községi közösségi hasznosságának méltatását


Az adományozásról a képviselőtestület zárt ülés keretében, egyszerű többséggel hozott határozatával dönt.
A kitüntetett személyekről és közösségekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
Az Üllés Községért Érdemérmet és az adományozásról szóló díszoklevelet az önkormányzat által december hónapban szervezett ünnepségen a polgármester adja át.
A díszoklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.

Mórahalmi Járási Hivatal tájékoztatói

Tájékoztató a szennyvízcsatorna hálózat kivitelezéséről

Önkormányzati konyha étlapja

Lájkolj minket!

Kereső

Időjárás

 Hőtérkép

Hőtérkép

Felhőtérkép

Felhőkép

Széltérkép

Széltérkép

Forrás: www.idokep.hu

Partnerek