Bohn Erdő útja - Zsíros Tibor
Bodzafiúk - Santana Cadena Diána
Aratás utan - Németh László
Éjszakai fények - Patyik Ágota
A haleszi betyár - Vass József
Szüret - Vass József
Hajnali balerina - Szabó Ferenc
Szabadság - Vass József
Kőkereszt - Németh László

Partnerek

 

 

2016. január 1-jétől módosult a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvénynek az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályai. A belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, illetve a közigazgatási szervek a keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt, okirati bizonyítékot kizárólag elektronikusan, a képviselő személyének teljes körű azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével nyújthatja be a bírósághoz, és a képviselő részére a bíróság is elektronikusan kézbesít. Az elektronikus kapcsolattartás 2016. június 30. napjáig választható, 2016. július 1-jét követően kötelező és kizárólagos.

A jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perben (2016- július 1. napján és az azt követően indult perekben kötelezően) ha a felperes a keresetlevelet a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőnél terjeszti elő, a birtokvédelmi határozatot hozó jegyző köteles gondoskodni

  • a határozat alapjául szolgáló ügy iratainak digitalizálásáról, ha a keresetlevél elektronikusan került előterjesztésre, és
  • a hozzá benyújtott keresetlevél és a mellékleteit képező papír alapú okiratok digitalizálásáról, valamint a papír alapú okiratok megőrzéséről, továbbá a határozat alapjául szolgáló ügy iratainak digitalizálásáról, ha a keresetlevél papír alapon kerül előterjesztésre.

Ha a felperes a keresetlevelet e perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz nyújtja be, a bíróság felhívja a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőt, hogy az iratokat digitalizált formában terjessze fel.

Az általános Nyomtatvány Kitöltő programmal kitölthető adatlap innen tölthető le, és kizárólag ügyfélkapun keresztül küldhető be!

1. Közigazgatási döntés bírósági felülvizsgálata, az ügyféltől érkező beadványok.

K01 nyomtatvány

K01 nyomtatvány kitöltési utmutató

2. Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben

P26 nyomtatvány

P26 nyomtatvány kitöltési utmutató

 

Az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) - keretprogram az alábbi linkről tölthető le: LINK

                                                                                              Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

Kereskedelmi tevékenység típusai: 

  1. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység

  2. Működési engedély köteles tevékenység

  3. Bejelentés-köteles ipari tevékenység

  4. Telepengedély köteles tevékenység 

A fenti tevékenységekre vonatkozó jogszabályok 

  1. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított 2004. évi CXL. Törvény

  2. A kereskedelemről szóló 2005. CLXIV. törvény

  3. 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

  4. 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet a telephely, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól 

Eljárás menete 

Kérelem benyújtása Üllés Nagyközség Jegyzőjének a megfelelő mértékű illeték (bejelentés-köteles tevékenységek 3.000 Ft, engedély köteles tevékenységek 10.000 Ft) megfizetése mellett és a szükséges csatolandó okmányokkal

Ügyintézési határidő: 21 munkanap

Fellebbezési határidő: 15 nap - a fellebbezést a Csongrád Megyei Kormányhivatalnak címezve Üllés Nagyközség Jegyzőjénél szükséges benyújtani

 

A kereskedő kötelessége Üllés Nagyközség Jegyzőjének bejelenteni azonnal a kereskedelmi tevékenységre vonatkozó adattartalom változását, nyitva tartás változása esetén a változást megelőző 8 napon belül 

Mórahalmi Járási Hivatal tájékoztatói

Tájékoztató a szennyvízcsatorna hálózat kivitelezéséről

Lájkolj minket!

Önkormányzati konyha étlapja

Kereső

Időjárás

 Hőtérkép

Hőtérkép

Felhőtérkép

Felhőkép

Széltérkép

Széltérkép

Forrás: www.idokep.hu

Partnerek