Bohn Erdő útja - Zsíros Tibor
Szüret - Vass József
Hajnali balerina - Szabó Ferenc
A haleszi betyár - Vass József
Szabadság - Vass József
Bodzafiúk - Santana Cadena Diána
Aratás utan - Németh László
Kőkereszt - Németh László
Éjszakai fények - Patyik Ágota

Partnerek

 

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

 

1. A nemzeti érték megnevezése:

Páduai Szent Antal Templom

 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása (agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, épített környezet, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, természeti környezet, turizmus és vendéglátás):

- Épített környezet.

 

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:

6794 Üllés, Dorozsmai u. 30.; tel.: 62/282-254

 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: (települési /tájegységi /megyei /külhoni magyarság):

- Települési értéktár.

 

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Szeged- Csanádi Egyházmegye

Megyéspüspök:Dr. Kiss-Rigó László

Székesegyházi Főesperes: Msgr. Kretovics László pp. prelátus, szeged-rókusi plébános

Kisteleki Esperesség
Esperes: Soós János, forráskúti plébános

 

A község területe régen Kiskundorozsma tanyavilága, ahol 1899-1900 között kis kápolnát építettek Páduai Szent Antal tiszteletére, melyet Nagy Zakar szentelt fel. Kezdetben böljárás, 1929-től Árpádközpont nevet viseli, és csak 1950-ben kapta a mai Üllés nevet. Az 1900-as évek elején a templom mellé kis harangozóház épült, majd helyén 1933-ban készült el a lelkészlakás. 1941-ig Bordányból látták el a híveket, s csak havonként két vasárnap volt szentmise. 1941-45-ig a szegedi jezsuita atyák jártak ki. 1945-ben a község önálló lelkészt kapott. A templomot 1984-ben kórusrésszel és haranglábbal bővítették.

Az Egyházközséget 1993-ban a Váci Egyházmegyétől a Szeged-Csanádi Egyházmegyéhez csatolták. 1997-ben új templom építését kezdték meg a régi mellett, mely 2000-ben nyert befejezést. Az új templom felépítése főleg a falu plébánosának, Knapcsek Sándornak az érdeme, hiszen ő fogta össze és irányította a munkálatokat, a falu lakossága pedig jelentős anyagi támogatást nyújtott. Az új templom elkészülte után a régi templomot lebontották, annak díszes ablaküvegeit az új templomnál felhasználták.

A terveket Takács János szegedi építész készítette.

Az alapkőszentelésre 1997. szeptember 28.-án kerül sor Gyulai Endre megyéspüspök által.

A templom titulusa: Páduai Szent Antal

Anyakönyvezés: 1945-től

Hívek száma: 2 867

Plébános: 2017-től Kopasz István plébános

A templomot körülvevő parkban idős fákat, többek között vadgesztenyét, juhart találhatunk. Illetve itt található egy kőkereszt és a szintezési alappont is.

A szintezési alappontot a régi templom Dorozsmai út felőli falában helyeték el és határozták meg: 1985/0543103-1számú felsőrendű magassági alappont. A bontás után, az áthelyezés nagyon költséges lett volna, ezért meghagyták azt a falrészt, amely a magassági pontot tartalmazta.

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

A település arculatának meghatározó, jellegzetes épülete. A vallásos hagyományok megőrzését támogatja; az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja.

 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

http://www.ulles.hu/turisztika

http://wikimapia.org/18864747/hu/Szent-Antal-templom

 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

 

III. MELLÉKLETEK

 

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-

dokumentációja:2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek:

3. A javaslathoz csatolt fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat: A fotókat a Déryné Kulturális Központ dolgozói készítették 2017-2018 években, Meszesné Volkovics Szilvia igazgató megbízásából, a templom plébánosának hozzájárulásával.

Nyilatkozom arról, hogy a csatolt fényképek a javaslat feldolgozása során felhasználhatóak.

 

FELHÍVÁS

ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN VERSENYEZTETÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

1. Üllés Nagyközségi Önkormányzata (székhelye: 6794, Üllés, Dorozsmai út 40. a továbbiakban: Ajánlatkérő) a 126/2020. (XI. 10.) számú polgármesteri határozata alapján értékesíteni kívánja a kizárólagos tulajdonában álló Üllés, Székely u. 6. 380 helyrajzi szám alatti, belterületi ingatlanát (a továbbiakban: Ingatlan).

2. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 13. (1) bekezdése, valamint az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2020. (X. 14.) 13.§-a alapján az Ingatlan értékesítése nyilvános versenyeztetés útján történik, a legmagasabb vételárat megajánló vevő számára.

Bővebben...

"Üllés község a magyar Alföld jellegzetes sorsú települése, melynek történetében a virágzó szakaszokat megszakító pusztítások, majd az újra meg újra indulás volt a jellemző. ... 

A település névadója valamikor a XII. században egy Ehellős nevű birtokos lehetett, 
amely az Achillész görög név szabályos megfelelője... 
A jelkép szimbólumai - úgy hiszem - jól kifejezik a település népének szorgalmát, buzgó tenni akarását, küzdelmét a boldogulásért, ugyanakkor erősítik a közösségi érzést, a szülőföldhöz való ragaszkodást, az erőket megsokszorozó összefogást és közös munkálkodást a szebb, boldogabb jövőjük érdekében. 
Isten adja, hogy így legyen!"
/Dr. Szegfű László A történelemtudományok kandidátusa/Nagy Attila Gyula polgármester

Bővebben...

Mórahalmi Járási Hivatal tájékoztatói

Tájékoztató a szennyvízcsatorna hálózat kivitelezéséről

Önkormányzati konyha étlapja

Lájkolj minket!

Kereső

Időjárás

 Hőtérkép

Hőtérkép

Felhőtérkép

Felhőkép

Széltérkép

Széltérkép

Forrás: www.idokep.hu

Partnerek